Indskrivning/visitation

Alle forløb starter op med en eller flere visitationssamtaler. I visitationen sigter behandleren mod at få et helhedsorienteret billede af borgerens livssituation, anvendelse af rusmidler og motivation for forandring. Ressourcer og vanskeligheder afklares, og behovet for at inddrage øvrige samarbejdspartnere eller pårørende drøftes.

Der tages på baggrund af samtalerne stilling til, hvilket tilbud, der vil være mest relevant, og der udarbejdes i samarbejde med borgeren en handleplan for behandlingsforløbet.