Familieorienteret Rusmiddelbehandling

Traditionelt har man i Danmark kun tilbudt behandling til den person i familien, som har et rusmiddelproblem. Efterhånden er der solid dokumentation for, at rusmiddelbehandling er mest effektivt, hvis der ikke kun arbejdes med den person, der har et rusmiddelproblem, men med hele familiesystemet. Dette både i forhold til at motivere den ramte til behandling, fastholde behandlingsforløbet og undgå tilbagefald samt i forhold til at bedre partnerens og børnenes trivsel.

Målgruppen for Familieorienteret Rusmiddelbehandling er familier med børn i alderen 0 - 18 år, hvor der eksisterer et rusmiddelproblem, og hvor den forælder, der har et stof- eller alkoholproblem, erkender dette og ønsker behandling. Fokus er at behandle rusmiddelproblemet, og familiens deltagelse i behandlingen kan gøre denne mere effektiv og have en positiv, afsmittende virkning på relationerne i familien og kan aflaste barnet/den unge.

Familieorienteret Rusmiddelbehandling tilbydes i samarbejde med Børnefamiliecenteret.