Ambulant behandling til borgere over 18 år med rusmiddelproblemer

Borgeren vil i samarbejde med sin behandler aftale samtaletiderne. De fysiske møder kan suppleres med online samtaler igennem et program, hvor vi over telefon, tablet eller computer kan afholde samtalen, med webcam. I perioder er der desuden tilbud om behandling i gruppe.

I behandlingsforløbet vil der blive taget udgangspunkt i den handleplan, som er udarbejdet ved indskrivningen. Behandlingen tilpasses ud fra den enkeltes arbejdspunkter og præferencer med henblik på at optimere effekten af behandlingen. Effekten af behandlingen evalueres hver tredje måned via en opfølgning på handleplanen. Her vurderes det i dialog, hvorvidt behandlingen har haft en effekt og dermed er med til at hjælpe borgeren til at nå sine mål og ønsker for behandlingsforløbet.

I samtalerne anvendes forskellige behandlingsredskaber, der kan hjælpe borgeren til erkendelse og bearbejdelse af egne rusmiddelproblematikker. Eksempler på metoder og redskaber er:

  • Psykoedukation: undervisning/gennemgang af de fysiske og psykiske konsekvenser ved et misbrug
  • Problemliste
  • Fordel- og ulempeskema
  • Drikkeskema
  • Livslinje
  • Skemata, identitetsforståelse
  • Mentalisering, bevidstgørelse af tankemønstre
  • Højrisikosituationer
  • Den kognitive diamant – en forklaringsmodel til at adskille de fire indsatsområder
  • Forandringscirklen/motivationsarbejde

I CFR tror vi på, på at de bedste resultater skabes ved en helhedsorienteret indsats. Derfor vil behandleren med borgerens samtykke også have fokus på at koordinere og bygge bro til relevante samarbejdspartnere samt at inddrage betydningsfulde relationer.

CFR har en lægekonsulent tilknyttet behandlingen. Det er i samarbejde med behandleren muligt at booke en tid ved lægekonsulenten, hvor det kan vurderes, om behandlingen skal suppleres med medicin.

I særlige tilfælde, vurderes det, at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt. Det vil i så fald være muligt at henvise til afrusning/afgiftning samt dag- og døgnbehandling.