Projekt BRUS

Projekt BRUS er et gratis samtaletilbud til børn og unge i alderen 0 -25 år, som lever i familier, hvor rusmidler styrer og forstyrrer. Det er muligt at modtage samtaler alene, sammen med sin familie eller i en gruppe med jævnaldrende.  Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler. Herefter besluttes det i fællesskab, hvilken type forløb, der vil være bedst egnet.

Det er ikke en forudsætning for at modtage samtaler i Projekt BRUS, at den forælder, som har et rusmiddelproblem, erkender problemet og går i behandling. Det er tilstrækkeligt, at barnet/den unge oplever, at alkohol og/eller stof er et problem i familien.

I Projekt BRUS vil vi altid sigte mod at inddrage de betydningsfulde voksne i forløbet, da disse er af afgørende betydning for barnets/den unges videre liv. Således vil vi også efterstræbe at inddrage den part, som har et rusmiddelproblem, med henblik på at motivere til behandling. Dette da vi ved, at den bedste hjælp til barnet/den unge vil være, hvis den person, som har et rusmiddelproblem, modtager behandling, således, at de grundlæggende udfordringer i familien bearbejdes.

Inddragelsen er dog ikke et krav, og er det ikke et ønske eller en mulighed, vil vi stadig støtte barnet/den unge i, hvorledes han/hun bedst kan mestre sine livsvilkår.

Den faglige tilgang i projektet er kognitiv, systemisk og narrativ, og vi betragter barnet/den unge som på én gang skrøbelig og ressourcefuld.

Det er muligt at henvende sig anonymt, og synes man, at det er for svært t rette henvendelse, kan man forsøge at chatte med os via http://www.cyberhus.dk/brus torsdage mellem kl. 18 - 21. Her er det også muligt at læse blogindlæg fra andre børn og unge, som har lignende erfaringer.

Projekt BRUS er et satspuljemiddelprojekt under Socialstyrelsen, og tilbuddet er at finde i 11 midt- og vestjyske kommuner. Det er muligt at læse mere på projektets hjemmeside: http://www.projektbrus.dk