Pårørendetilbud

I CFR er det muligt at modtage pårørendesamtaler uanset karakteren af ens relation – om man er forælder, partner, ven, moster, kollega, nabo arbejdsgiver mv. Det er muligt at modtage 1 – 3 vejledende samtaler. Tilbuddet er uafhængigt af, at den person, som har et rusmiddelproblem, erkender dette og er i behandling.