Bostøtte (Lov om Social Service § 85)

Ved ønske om iværksættelse af bostøtte, kan der ansøges herom via Social Service. Social Service vurderer og afgør, om der er behov for støtte, i hvilket omfang der kan bevilliges støtte, samt hvor fra støtten skal tilbydes. Social Service beskriver i samarbejde med borgeren konkrete mål for støtten.       

  • 85 støtte fra CFR kan blandt andet indebære:
  • Støtte til at borgeren fremmøder til samtaler i CFR
  • Støtte til møder med offentlige myndigheder, læger mm. Dette kan være både før, under og efter mødet.
  • ADL træning som kan omhandle støtte til at få mere struktur i dagligdagen, overblik over indkøb, rengøring, økonomi, e-boks mm.
  • Udvikling og fastholdelse af strategier til håndtering af forskelligartede problematikker.