Center for Forebyggelse og Rusmidler

Det er væsentligt for os, at du oplever indsatsen meningsfuld, hvorfor samarbejdet tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.  Vi tilbyder hjælp til personer, som oplever, at alkohol og/eller stoffer forstyrrer deres livsførelse, hvad enten behovet er et par korte rådgivende samtaler eller et længerevarende behandlingsforløb.

Vi ved, at det kan være vanskeligt at erkende, at man har et problematisk brug af rusmidler. At have et problem med rusmidler er ofte forbundet med skam og skyld, og man har måske brugt megen energi på at forsøge at skjule sit problem. Man har måske desuden forsøgt at stoppe selv, men uden held. Hvis rusmidlerne overtager kontrollen, kan det være ødelæggende for dig og dine omgivelser. Det har store konsekvenser for dit helbred, og du risikerer at miste dit arbejde, din familie og dit netværk. Hvis du er i tvivl om, om dit brug af rusmidler, er et problem, kan du tage denne test (link) eller henvende dig for en afklarende samtale.

Det er gratis og uforpligtende at henvende sig, og det er muligt at modtage samtaler online. Det er muligt at modtage alkoholbehandling og i nogle tilfælde stofbehandling anonymt (se lovtekst). Behandlingen kræver ingen henvisning, og vi handler hurtigt. Senest 14 dage efter, du har henvendt dig, kommer du til første samtale. Vi har naturligvis tavshedspligt.

Så hvis du selv eller personer tæt på dig er bekymret for dit brug af rusmidler, kontakt os!

Organisering

CFR i Odder er organiseret under Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune: www.horsens.dk.  Odder Kommune har således købt ydelsen af Horsens Kommune. At CFR er organiseret under Horsens Kommune, har dog ingen betydning for din behandling, og vi har et godt og tæt samarbejde med de andre professionelle i Odder Kommune.

Værdigrundlag og metoder

I CFR i Odder arbejder vi ud fra et særligt værdigrundlag.

Du vil blive mødt af et fagligt kompetent og troværdigt personale. Vi vægter respekt og sigter mod at understøtte den enkeltes mulighed for og evne til at mestre egen livssituation.

I CFR har vi fokus på det hele menneske. Vi arbejder helhedsorienteret, fordi vi ved, at det skaber den bedste kvalitet i behandlingen og skaber de bedste resultater. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at vi er optaget af relationer og systemer. Vi vægter at samarbejde på tværs, giver pårørendesamtaler og tilbyder familieorienterede indsatser. 

I CFR inddrager vi i behandlingen følgende metoder:

  • Kognitive metoder
  • Den motiverende samtale
  • Psykoedukation
  • Narrative metoder
  • Den Systemiske Tilgang
  • Gruppemetoder